Po poznańsku

Poznań należy do najsilniejszych rozwiniętych gospodarczo miast Polski. Według raportu opracowanego przez naukowców z AGH i dziennikarzy ,,Polityka” ,Poznań zajmuje 4 miejsce w rankingu jakości życia w polskich miastach. Zaraz po Sopocie, Warszawie i Krakowie. Kryteria, które brano pod uwagę to m.in: praca, edukacja, czas wolny, środowisko itp.

Poznan jest postrzegany jako najsilniejszy start-upowiec w kraju. To tutaj odbywają się jedne z największych targów branżowych w Europie. Gospodarka Poznania jest bardzo dobrze rozwinięta gałęziowo i strukturalnie zróżnicowana. Sektor usług tworzy ponad 72% Wartości Dodanej Brutto (WDB) i stanowi ponad 80% zatrudnienia w Poznaniu.