W 2016 roku Nasza firma została nagrodzona tytułem Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii Mikro Przedsiębiorca. Było to dla Nas szczególne wyróżnienie na tle Firm z Poznania i całego powiatu Poznańskiego.


Idea konkursu na Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości

W 2003 roku Prezydent Miasta Poznania, Starosta Poznański, Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego oraz Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich zapoczątkowali inicjatywę zorganizowania cyklicznego Konkursu o tytuł ,,Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie sektora małych, średnich i mikro przedsiębiorstw na obszarze całej aglomeracji Poznańskiej

Od 2014 roku nową kategorią konkursu są wyróżnienia dla ,,Startup-ów”.

Najistotniejszym celem Konkursu jest pomaganie w budowaniu silnej pozycji na rynku firmom zaliczanych do MSP poprzez promowanie ich oferty, stworzenie możliwości pokazania innowacyjnych rozwiązań, technologii, usług czy produktów szerszemu gronu odbiorców.

Ponadto organizacja konkursów ma na celu umacnianie współpracy gospodarczej przedsiębiorców z poznańskich gmin i organizacji. To także promowanie aglomeracji poznańskiej jako środowiska wspierającego rozwój przedsiębiorczości wśród biznesmenów, inwestorów i wystawców targowych. Sama idea konkursu nawiązuje również do gospodarczych tradycji wielkopolskich. Przez wiele edycji konkursu wyniki ogłaszane były w rocznicę otwarcia Bazaru Poznańskiego. (8 grudnia 1841r.) Z roku na rok, Konkurs ma coraz bardziej prestiżowy wymiar. Zatem warto zawalczyć o Tytuł Lidera!


W najbliższych latach mamy nadzieję ponownie zyskać miano Najlepszego w Regionie !